PUUT;
PUblicering & UTlåning
Artist book bibliotek.

PUUT;

Publishing & Loan
Artist book library.

Senaste

PUUT har den stora äran att för första gången presentera sig IIstanbul!
Det kommer att ske den 25 november (18.30–21.30) påSKA - Sanatçı Kitabı Alanı (Eski/Previously:Fail).

Hoppas du har möjligheten att närvara, under kvällen kommer du förutomatt kunna göra nya lån få en introduktion till en ny titel PUUT 091 Sweden – Isveç by Eda Emirdag & Karl Larsson.
Varmt välkommen.
.

.

.
.
Tid:

Lördagenden 25 November
18.30 – 21.30

.

.

.

Plats:
ÇukurcumaCaddesi. No:6/2 34425Firuzağa Hamamı’nın Yanındaki AvluNextto the Firuzağa Hammam.
.

.

.

Eventethar gjorts möjligt genom stöd från Konstnärsnämnden.

--------------------------------------------------------------------

PUUTkommer att medverka i sit+read artbook fair, Timișoara, Rumänien26–29 oktober.
Som vanligt har du möjligheten att göra lånsamt återlämna titlar till biblioteket.
Möjlighet att köpa mini versioner av titlar ur biblioteket.
.

.

.
.
Tid:

Thu,26 October: 14–19

Fri,27 October: 14–19

Sat,28 October: 12–19

Sun,29 October: 12–19

.

.

Plats:
CorneliuMiklosi Museum

bd.Take Ionescu 83, Timișoara, Romania

https://goo.gl/maps/1F8BM6PG8a6mmR7y8
.

Länktill event:
https://www.facebook.com/events/574544300764800

.

Eventet har gjorts möjligt genom stöd från Konstnärsnämnden.

----------------------------------------------------------

PUUT medverkar på CPH ZINE FEST,
Glada nyheter, PUUT kommer till Köpenhamn och visar upp biblioteket under CPH ZINE FEST.

2023-10-21
kl. 14-20

Välkommna.
.

Eventet har gjorts möjligt genom stöd från Konstnärsnämnden.

----------------------------------------------------------
PUUT medverkar i Coracle Europe Fringe 2023.
11-17 Oktober
Välkommen.

Video:
go to
8min 18 secEventet har gjorts möjligt genom stöd från Konstnärsnämnden.


----------------------------------------------------------

PUUT-biblioteket kommer att medverka på FIJUKMARKNAD, Kortedala, Göteborg den 26 augusti kl 15-18.

.

.

.
Möjligheten att göra lån respektive återlämna ur PUUT biblioteket, glöm inte lånekortet.
Har du inget PUUT-lånekort(?!) går det på plats att införskaffa.

.

.

.
.
Tid:

26augusti kl 15-18. (eventet fortsätter till kl. 23)

.

Plats:

LongestNight

.

Plats:
Dagjämningsgatan14,
415 35 Gothenburg,

Sweden
.
KortedalaIndustriområde.

.

Närmstakollektivtrafikshållplats:
Kortedala torg (Spårvagnshållplats)

.

.

.

Länktill event:
https://www.facebook.com/events/199458446178225


----------------------------------------------------------------------

PUUT-biblioteket ställer ut i Köpenhamn (Danmark) på Red Door Gallery. 7-12augusti.

.
med(avslutning / finissage) den 12 augusti (kl. 14.00-17.00) där detblir en PUUTival, där följande medverkar:
LaloBarrubia, Kim Elfving, Jonas Svensson, Johan Holmlund, ChristerBoberg, Aleisa Ribalta Guzmán, Två män i en dambob, Joakim Becker,Pablo Saborío 

.

.
Möjligheten att göra lån ur PUUT biblioteket, glöm inte lånekortet.
Har du inget PUUT-lånekort(?!) går det på plats att införskaffa.

.

.

Tid:

7-12Augusti, kl 11-18.

.

Plats:
Møllegade23 A, kld. tv,

2200Kbh N. Copenhagen,
Denmark
.

.

Länktill event:
https://www.facebook.com/events/1520296938510102Länktill PUUT-ival event den 12 augusti

https://www.facebook.com/events/1308659176741702/


.
.
.____________________________________________________________


-INSTÄLLT--INSTÄLLT--INSTÄLLT--INSTÄLLT--INSTÄLLT-
Blir annat istället.

PUUT kommer att vara med i
Fotoboksmarknaden på Kulturhuset Stadsteatern 27-28 oktober 2023
kom och gör dina in och utlån,
inget lånekort?
det löser vi som vanligt på plats.


-INSTÄLLT--INSTÄLLT--INSTÄLLT--INSTÄLLT--INSTÄLLT------------------------------------------------

PUUT-biblioteketmedverkar under Bokmarknad med Göteborgs Litteraturhus i Bältespännarparken 17/6

.
Välkommensommarens bokmarknad med Göteborgs Litteraturhus iBältespännarparken 17/6

.

.
Möjlighetenatt göra lån ur PUUT biblioteket, glöm inte lånekortet.
Hardu inget PUUT-lånekort(?!) går det på plats att införskaffa.

.

NYHET!
Nykortmaskin med moderna plastkort.
Kolla invideo:
https://youtube.com/shorts/TKLLTWavQC0

.

.


.
.
Tid:

17 Juni, kl 12-15.

.

Plats:
JUBILEUMSKOMPASSEN,

Bältespännarparken,
411 36 Gothenburg

Sweden
.

.

Närmstakollektivtrafikshållplats:
Hållplats Kungsportsplatsen(Spårvagnshållplats)

.

.

Länktill event:
https://goteborg2023.com/event/bokmarknad/


https://www.facebook.com/events/969681507790463/---------------------------------


PUUT-biblioteketkommer att vara på plats på Fijuk Marknad den 25 februari.

Du kommer kunna göra in och utlåning.

Inget lånekortännu?

Bara lugn, du kommer att på plats kunna införskaffaett.

Vi ses.

Bibliotekschef
Karl LarssonPlats:
LongestNight

Dagjämningsgatan14 ,
Gothenburg, Sweden

Tid:
15-18.45
efter dettakommer det att vara mingel och mys fram till 23


---------------------------------

1 Februari 2023


Uppläsning av Franska moln & BIN på Hasselbladsbiblioteket!
Varmt välkommna till uppläsning samt möjlighet till lån i PUUT-biblioteket. Om du inte har blivit medlem så kan du bil det på plats. 

länk till event:

https://www.hasselbladfoundation.org/sv/event/upplasning-med-karl-larsson/---------------------------------------------------------------------

Nu kan du bli medlem i PUUT!
Bli medlem; få möjligheten att låna hem titlar från biblioteket.

Dufår som medlem följande;

Lånekort

Tyckt katalog medalla titlar (2022).

Nyhetsbrev som (oregelbunden utgivning) i form av epost.

Möjlighet till hemlån av bok/ titlar (*1)

Kostnad för Medlemsskap är 75 kr,
dina uppgifter ges via formulär följ länken:
https://forms.gle/BVvxGmCXrSEATzWh9


Du behöver ha en gmail för att kunnafylla i formuläret.
_________________________________________________________
(1*)Lån av titlar kommer att ske på olika platser när biblioteketställer ut / presenteras. Webbaserad plattform för utlåning kommerunder 2023.

Latest

PUUT is proud to announce it's frist appearance in Istanbul, this will take place the 25th of November at SKA - Sanatçı KitabıAlanı (Eski/Previously:Fail).
We hope you can come to this special night where the library will be presented also a launch of PUUT 091 Sweden – Isveç by Eda Emirdag & Karl Larsson.

.

As usual, you have the option to borrow and return titles to thelibrary.

.

.

.

Time:

Saturday25th of November
18.30 – 21.30

.

.

Place:
ÇukurcumaCaddesi. No:6/2 34425Firuzağa Hamamı’nın Yanındaki AvluNextto the Firuzağa Hammam.

.

.

.

Possiblewith support of @swedish_arts_grants_committee

----------------------------------------------------------------

PUUT will participate in sit+read artbook fair, Timișoara, RomaniaOctober 26-29.

Asusual, you have the option to borrow and return titles to thelibrary.

Possibleto purchase mini versions of titles from the library.

.

.

.
.

Time:

Thu,26 October: 14–19

Fri,27 October: 14–19

Sat,28 October: 12–19

Sun,29 October: 12–19

.

.

Place:
CorneliuMiklosi Museum

bd.Take Ionescu 83, Timișoara, Romania

https://goo.gl/maps/1F8BM6PG8a6mmR7y8
.

Linkto event:
https://www.facebook.com/events/574544300764800

.

Possiblewith support of @swedish_arts_grants_committee

-----------------------------------------------------------------

PUUT participates in CPH ZINE FEST,
Good news, PUUT is coming to Copenhagen and showing off the library during the CPH ZINE FEST.


2023-10-21
at 14-20


Welcome.

.

Possiblewith support of @swedish_arts_grants_committee

---------------------------------------------------------------------------

PUUT participates in Coracle Europe Fringe 2023.
11-17 October
Welcome.


Video:
go to
8min 18 sec


Possiblewith support of @swedish_arts_grants_committee

-----------------------------------------------------------------PUUT library willbe participating at FIJUK MARKNAD, Kortedala, Gothenburg on August 26 at 15.00-18.00.

.

.

.

Time:

August26, 3-6 p.m. (event continues until 11pm)

.

.

Place:

Dagjämningsgatan14,
415 35 Gothenburg,

Sweden
.
KortedalaIndustrialarea.

.

Nearestpublic transport stop:
Kortedala torg (Tramstop)

.

Linkto event:
https://www.facebook.com/events/199458446178225


--------------------------------------------------------

ThePUUT library exhibits in Copenhagen (Denmark) at the Red DoorGallery. August 7-12.

.

witha finissage on August 12 (14.00-17.00) where there will be aPUUTival, where the following participate:

LaloBarrubia, Kim Elfving, Jonas Svensson, Johan Holmlund, ChristerBoberg, Aleisa Ribalta Guzmán, Two men in a women's bob, JoakimBecker, Pablo Saborío

.

.

Thepossibility to borrow from the PUUT library, don't forget the librarycard.

Ifyou don't have a PUUT loan card (?!), you can get one on the spot.

.

.

Time:

7-12August, 11am-6pm.

.

Place:

Møllegade23 A, kld. TV,

2200Kbh N. Copenhagen,

Denmark.

.

Linkto event:
https://www.facebook.com/events/1520296938510102Linkto the PUUT-ival the 12th of August

https://www.facebook.com/events/1308659176741702/_____________________________________________________________


canceled--canceled--canceled--canceled--canceled--
PUUT Will be at another place 


PUUT will be part of the
Photo Book Market at Kulturhuset Stadsteatern 27-28 October 2023
come and make your deposits and loans,
no library card yet?
we'll solve that on the spot.


canceled--canceled--canceled--canceled--canceled--


-------------------------------------------------------------

ThePUUT library participates in the Book Market with Gothenburg's Literature House in Bältespännarparken 17/6

.

Welcomethe summer book market with Gothenburg's Literature House in Bältespännarparken 17/6

.

.

Thepossibility to borrow from the PUUT library, don't forget the librarycard.

Ifyou don't have a PUUT loan card (?!), you can get one on the spot.

.

NOVELTY!

Newcard machine with modern plastic cards.

Checkout video:

https://youtube.com/shorts/TKLLTWavQC0


.

.


.

.

Time:

June17, 12-3 p.m.

.

.

Place:

Dagjämningsgatan14,
415 35 Gothenburg,

Sweden
.
KortedalaIndustrialarea.

.

Nearestpublic transport stop:
Hållplats Kungsportsplatsen(Spårvagnshållplats)

.

.

Linkto event:
https://goteborg2023.com/event/bokmarknad/
---------------------------------


The PUUT library will be on site at Fijuk Marknad on February 25.

You will be able to make deposits and loans.

No library card yet?


Don't worry, you will be able to purchase one on the spot.


See you.


Library manager
Karl LarssonPlace:
LongestNight

Dagjämningsgatan 14,
Gothenburg, Sweden

Time:
15-18.45
after this it will be mingling and cozying up until 11 p.m---------------------------------

1 February 2023


Reading of French Clouds & BIN at the Hasselblad Library!
A warm welcome to reading and the possibility of borrowing in the PUUT library. If you have not become a member, you can do so on the spot.

link to event:

https://www.hasselbladfoundation.org/sv/event/upplasning-med-karl-larsson/


------------------------------------------------------------------------


Now you can become a member of PUUT!
Sign up; get the opportunity to borrow titles from the library.

As a member, you receive;

Library card


Printed catalog with all titles (2022).


Newsletter as (irregular publication) in the form of e-mail.

Option to borrow books/titles at home (*1)


The cost of membership is SEK 75,
your information is given via the form, follow the link:
https://forms.gle/BVvxGmCXrSEATzWh9


You need a gmail account to be able to fill out the form.
_______________________________________________________________
(1*) Loans of titles will take place in different places when the library exhibits / is presented. Web-based platform for lending will come in 2023.